หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประกาศเรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภททั่วไป  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ มีความประสงค์ที่จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (ปง./ชง.) มาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

หากผู้ใดสนใจประสงค์จะโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชา และเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16.16 น. โดย คุณ หนึ่งฤทัย หนุนนาค

ผู้เข้าชม 51 ท่าน