หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภททั่วไป   2 พ.ค. 2562 51
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับโอนพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก   2 พ.ค. 2562 63
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภททั่วไป   2 พ.ค. 2562 131
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภททั่วไป   21 พ.ย. 2561 195
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทอำนวยการ   11 ม.ค. 2562 153
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเรือง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภททั่วไป   4 ก.ค. 2561 174
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   15 มิ.ย. 2560 132
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นต่างสายงาน   13 ต.ค. 2559 244
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   4 ส.ค. 2559 183
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ   12 ต.ค. 2558 409
  (1)     2      3