หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
  หมวดข่าว :รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561   29 พ.ย. 2561 108
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561   29 พ.ย. 2561 85
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561   29 พ.ย. 2561 118
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561   29 พ.ย. 2561 40
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561   29 พ.ย. 2561 56
สขร.   แก้ไขการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   22 พ.ย. 2561 47
สขร.   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   16 พ.ย. 2561 68
สขร.   ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่่่่่่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   31 ต.ค. 2561 91
สขร.   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ต.ค. 2561 65
สขร.   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)   11 ต.ค. 2561 80
  (1)     2